กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

น.ส.จิราพร เถาเครือมาส
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0928087000
อีเมล์ : jameszare10@gmail.com

นางสุนิษา สอาดเอี่ยม

นางสุขุมาภรณ์ แคสิค
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0813796745
อีเมล์ : jeewsuku@gmail.com

น.ส.สุปราณี เขียวใหญ่
ครู
เบอร์โทร : 0851774851
อีเมล์ : jibjib.kru@gmail.com

นางสุชาดา พิมพ์ศร
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0909868879
อีเมล์ : pimsorn58suchada@gmail.com

นางสาวสุทธิวรรณ ชื่นจิตต์
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0904984524
อีเมล์ : Suttiwan.c@hotmail.com

นางสาวทชาศรี ศุขะพันธุ์
ครู
เบอร์โทร : 0929632495
อีเมล์ : sukaphun@gmail.com