ครูภาษาต่างประเทศ

Mr.David Moran

Mr.Ramon Estrada

Mr.Nikola Cacic

Mr.Jason Brown

Mr. Alfredo JR. Villa R.

Miss. Cherry Blossom Spencer.

Mr.Alfred Krisna.R. Villa

Mr. Kristophen Stephen Kinciad

Mrs.Persis Verdejo Lamtecson

Mrs. Esther C. Salig