ครูภาษาต่างประเทศ

Mr.David Moran

Miss. Cherry Blossom Spencer.

Mr. Alfredo JR. Villa R.

Mr.Alfred Krisna.R. Villa

Mr.Nikola Cacic

Mr.Ramon Estrada

Mr.Jason Brown

Mr. Kristophen Stephen Kinciad

Mrs.Persis Verdejo Lamtecson

Miss Ivy Aleguiojo