กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวนฤมล ร่อนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 0855965415
อีเมล์ : nidnoyn24@gmail.com

นางสาวพรศรี ปานด่วน
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0629961536
อีเมล์ : Pornsri7311@gmaii.com

นางสาวจารุวรรณ เทียนส่งรัศมี
ครู
เบอร์โทร : 0850612257
อีเมล์ : khucaruwrrn170@gmail.com

นางสาวกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากุล
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0998825987
อีเมล์ : musicchairach@gmail.com

นางเชิญจุติ โคตะมาลี
ครู
เบอร์โทร : 0867096326
อีเมล์ : priew.yodpreeda@gmail.com

นายธรรมรัตน์ เฉยเจริญ
ครู
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : thaimusic.sound@gmail.com