กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูชาตรี ม่วงกำพันธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ครูรัชนันท์ ธรรมาเจริญราช

ครูบุญดี ศรีกระจิบ