ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายบุญมา พ่วงสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำ
วันที่ 17 มีนาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการรับรายงานตัว มอบตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ ทั้งนี้ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ มา ณ โอกาสนี้
วันที่ 17 มีนาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดเป็นศูนย์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบแรก) ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร. วรลักษณ์ จันทร์ผา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีข
นเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา​ ๐๘.๓๐น. นายบุญมา​ พ่วงสำราญ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​อนุบาล​ประจวบ​คีรี​ขันธ์​ พร้อมด้วย นางศศิวิมล รัตยิ่ง นางณัฐวราพร หลอดแก้ว นางสาวอัยรินทร์ เกลื้อคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล​ประจวบ​คีรี​ขันธ์​ คณะครูโรงเรียน​อนุบาล​ประจ
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ นางศศิวิมล​ รัตยิ่ง รองผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​อนุบาล​ประจวบ​คีรี​ขันธ์​ พร้อมด้วย นางหริณญา รุ่งแจ้ง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสาวธิดาพร เทวัญประทานพร ศึกษานิเทศก์ เข้านิเทศ ติดตามการปฏิบัติที่เหมา
วันที่ 6 มีนาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาฟุตบอล "สพป.อำเภอเมือง ลีกคัพ ครั้งที่ 1" รุ่นอายุ 12 ปี ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 10 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 2.โรงเรียนประชารังสรรค์ 3.โรงเร
วันที่ 6 มีนาคม 2567 นายบุญมา พ่วงสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้นางณัฐวราพร หลอดแก้ว นางศศิวิมล รัตยิ่ง และ นางสาวอัยรินทร์ เกลื้อคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ มอบเกียรติบัตร และของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ปฏิบ
วันที่ 6 มีนาคม 2567 นายบุญมา พ่วงสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้นางณัฐวราพร หลอดแก้ว นางศศิวิมล รัตยิ่ง และ นางสาวอัยรินทร์ เกลื้อคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ มอบเกียรติบัตร และของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานห้องสมุดโรงเรียน และนักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน โดยจัดลำดับจากสถิติในการ ยืม-คืน หนังสือห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2566ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา และปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่าน เป็นการพัฒนาคุณภาพให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในด้านการอ่านให้สูงยิ่งขึ้น ????นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วย งานห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566 1. ด.ญ.ฉวีวรรณ สายทอง ป.6/1 2. ด.ญ.ปุณณดา อิ่มทรัพย์สังวร ป.6/1 3. ด.ญ.ทอแสง อยู่สุข ป.6/1 4. ด.ญ.สิปโปทัย ร่อนแก้ว ป.6/1 5. ด.ญ.ณฏฐภรณ์ ตุ้มน้อย ป.6/1 6. ด.ญ.อัยลดา แดงเย็น ป.6/1 7. ด.ช.พิพัฒน์พร เจียรนันทะ ป.6/1 8. ด.ช.กริชเพชร พึ่งพุ่ม ป.6/1 9. ด.ช.ธนกฤต พวงงาม ป.6/1 10. ด.ญ.ไอลดา เจริญสุข ป.6/2 11. ด.ญ.พัชราภัณฑ์ คงวัฒนา ป.6/2 12. ด.ญ.พลอยปภัส ภูศรี ป.6/2 13. ด.ญ.ณัฐธยาน์ บุญช่วยวงค์ ป.6/2 14. ด.ญ.ฐิติวรดา กำบัง ป.6/2 15.ด.ญ.อภิชญา แผลงเดชา ป.6/2 ????นักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่าน โดยจัดลำดับจากสถิติในการ ยืม-คืน หนังสือห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566 1. ด.ญ.ณัฐธยาน์ บุญช่วยวงค์ ป.6/2 2. ด.ญ.อนรรฆวี ชูรัตน์ ป.5/6 3. ด.ญ.ณชารียา พิหูสูตร ป.5/6 4. ด.ญ.พิมพ์ลภัทร รักบำรุง ป.5/2 5. ด.ช.นิติธร ชูช่วง ป.6/2 6. ด.ช.อชิรวิชญ์ บุญสา ป.6/2 7. ด.ญ.พัชราภัณฑ์ คงวัฒนา ป.6/2 8. ด.ญ.พรรณนิภา แดงหาญ ป.5/6 9. ด.ญ.อนุตตรีย์ ชูรัตน์ ป.4/2 10. ด.ช.ชัยวิชญ์ พวงสุวรรณ ป.6/1 11. ด.ญ.เมธากานต์ ชูทอง ป.3/3
วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางณัฐวราพร หลอดแก้ว นางศศิวิมล รัตยิ่ง และ นางสาวอัยรินทร์ เกลื้อคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ มอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนดังต่อไปนี้ 1. ด.ญ. ทอฝัน แกมแก้ว ป.1/6 รางวัล ชนะเลิศ ลำดับที่ 6 2. ด.
วันที่ 5 มีนาคม 2567 นางณัฐวราพร หลอดแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล ให้กับ ด.ช.ภคพัทธ์ ล้อกิตติกูล นักเรียนชั้นป.3/5 และ ด.ช.ฐณพัทธิ์ ล้อกิตติกูล ชั้นป.6/6 ที่ได้เข้าแข่งขันในรายการ FIRST LEGO League Thai
วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ นายบุญมา​ พ่วงสำราญ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล​​ประจวบ​คีรี​ขันธ์​ มอบหมายให้นางศศิวิมล รัตยิ่ง​ รองผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​อนุบาล​ประจวบ​คีรี​ขันธ์​ เป็นประธานดำเนินการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่​ ๒ (ห้องเรียนปกติ) เพื่อให
วันที่ 2 มีนาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดกิจกรรม "บัวบานเดินการกุศล ครั้งที่ 22 " โดยมี นายสุวัฒน์ อุยานนทรักษ์ นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่า โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ดร.กันยมาส ชูจีน ผู้อำน
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 นายบุญมา พ่วงสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ได้มอบรางวัล และเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าการแข่งขันเทควันโด รายการ NATHTACHAI TAEKWONDO CHAMPIONSHIP AYUTTHAYA 2024 ครั้งที่ 2 ในวันที่
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 นายบุญมา พ่วงสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ได้มอบรางวัล และเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าการแข่งขันเทควันโด รายการ NATHTACHAI TAEKWONDO CHAMPIONSHIP AYUTTHAYA 2024 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ The Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาชิติพาร์ค 1. เด็กหญิง กมลทิพย์ หน่อพันธ์ ป.1/5 คลาส B อายุ 7-8 ปี หญิง รุ่น G 34+ เหรียญเงิน 2. เด็กชาย ภาคภูมิ พงศ์พันธุ์อนุสร ป.2/6 คลาส B อายุ 7-8 ปี ชาย รุ่น E 27- 30 เหรียญทอง 3. เด็กชาย ฉัตรปรินทร์ มะนะกุล ป.1/5 คลาส B 7-8 ปี ชาย รุ่น F 30 - 34 เหรียญเงิน 4. เด็กชาย กฤตภาส หน่อพันธ์ ป.3/6 คลาส B อายุ 9-10 ปี ชาย รุ่น H 41+ เหรียญทอง 5. เด็กหญิง บุญฑริกา สอนอยู่ ป.3/2 คลาส B อายุ 9-10 ปี หญิง รุ่น B 23 - 25 เหรียญเงิน 6. เด็กหญิง เมธากานต์ ชูทอง ป.3/3 คลาส C อายุ 9-10 ปี หญิง รุ่น B 23 - 25 เหรียญทองแดง 7. เต็กหญิง ณัฐกฤตา เกตุรักษา ป.3/2 คลาส C อายุ 9-10 ปี หญิง รุ่น C 25 - 28 เหรียญทอง 8. เด็กชาย นันทชัย กำนิล ป.2/5 คลาส C อายุ 9 - 10 ปี ชาย รุ่น H 41+ เหรียญ 9. เด็กชาย ภคณัท เขตสมุทร ป.3/6 คลาส D อายุ 9 - 10 ปี ชาย รุ่น G 37 - 41 เหรียญทองแดง 10. เด็กหญิง สุพิชา นามอยู่ ป.5/4 คลาส B อายุ 11-12 ปี รุ่น B 30 - 33 เหรียญทองแดง 11. เด็กหญิง วรัชยา อ่วมองอาจ ป.5/4 คลาส A อายุ 11-12 ปี รุ่น F 42 - 46 ปี เหรียญเงิน มอบ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายบุญมา พ่วงสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตร ให้คณะกรรมการสภานักเรียน และสารวัตรนักเรียน ที่กำลังจะจบในปีการศึกษา 2566 นี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาก
วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗​ เวลา ๐๙.๐๐น. นายบุญมา​ พ่วงสำราญ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล​​ประจวบ​คีรี​ขันธ์​พร้อมด้วย นางศศิวิมล รัตยิ่ง และนางณัฐวราพร หลอดแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล​ประจวบ​คีรี​ขันธ์​ เยี่ยมการตรวจฟันและทาฟลูออไรด์วานิช เพื่อป้อง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นางศศิวิมล รัตยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้กล่าวต้อนรับ คณะนักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่มีความประสงค์เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อนำผลการฝึกประสบการณ์ดังกล่าว ยื่น
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการสอบ NT(National Test ) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 การสอบในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน ซึ่งเน้นการทดส
วันศุกร์ที่​ ๒๓ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๗ เวลา๐๘.๓๐-๑๖.๐๐​ น. นายบุญมา​ พ่วงสำราญ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​อนุบาล​ประจวบ​คีรี​ขันธ์​ มอบหมายให้ นางศศิวิมล รัตยิ่ง เป็นประธาน​ พร้อมด้วย นางณัฐวราพร หลอดแก้ว นางสาวอัยรินทร์ เกลื้อคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล​ประจวบ​
วันจันทร์ที่​ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายบุญมา​ พ่วงสำราญ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​อนุบาล​ประจวบ​คีรี​ขันธ์​ มอบหมายให้ นางณัฐวราพร หลอดแก้ว นางศศิวิมล รัตยิ่ง พร้อมด้วยนางสาวอัยรินทร์ เกลื้อคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล​ประจวบ​คีรี​ขันธ์​ คณะครู
วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา​ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. นางศศิวิมล​ รัต​ยิ่ง​ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมสนามการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ​ระดับชั้นอนุบาลปีที่๒ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Intensive English Program (IEP)​
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายบุญมา พ่วงสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย คณะรองผู้อำนวยการฯ และคณะครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ให้การต้อนรับ คณะคุณครูและผู้บริหาร โรงเรียนมาบยางพร จังหวัดระยอง ในการเดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปล
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายบุญมา พ่วงสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประธานกล่าวเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย คณะรองผู้อำนวยการฯ และคณะครู นักเรียนชั้
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายบุญมา พ่วงสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบหมายให้ นางณัฐวราพร หลอดแก้ว นางศศิวิมล รัตยิ่ง และนางสาวอัยรินทร์ เกลื้อคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบเกียรติบัตร และเหรียญราง
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายบุญมา พ่วงสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานสนามการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test :RT) ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบพร้อมให้กำลังใจแก่นักเรีย
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายบุญมา พ่วงสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ปข.1 อำเภอเมืองฯ ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 "สพป.อำเภอเมือง ลีกคัพ ครั้งที่ 1" รุ่นอายุ 12 ปีโ
การแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมทำการแข่งขัน จำนวน 10 โรงเรียน
ประกอบด้วย 1.โรงเรียนบ้านคลองวาฬ 2.โรงเรียนประชารังสรรค์ 3.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ 4.โรงเรียนด่านสิงขร 5.โรงเรียนวังมะเดื่อ 6.โรงเรียนบ้านหนองเสือ 7.โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 8.โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ 9.โรงเรียนนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 10.โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง แข่งขัน ณ สนามกีฬาฟุตบอล โรงเรียนบ้านคลองวาฬ อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายบุญมา พ่วงสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการฯ มอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัล ให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วม โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (TEDET)ประจำปี 25
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล(TEDET)ประจำปี 2566
 
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
1. เด็กชายนันทณัฏฐ์ ผดุงเกียรติวงษ์ ป.5 รางวัล เหรียญเงิน
2. เด็กหญิงอติพร  รพีพันธุ์เพียรเพ็ญ ป.6 รางวัล เหรียญทองแดง
3. เด็กชายณัฏฐ์ชยุตม์ แก้วก๋า รางวัล ชมเชย
4. เด็กชายณภัทร ณ นคร ป.5 รางวัล ชมเชย
5. เด็กหญิงพรนภัส  แก้วพรายตา ป.5 รางวัล ชมเชย
6. เด็กชายยุติวิชญ์ หูทิพย์ ป.5 รางวัล ชมเชย 
 
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
1. เด็กชายนันทณัฏฐ์ ผดุงเกียรติวงษ์ ป.5 รางวัล เหรียญทองแดง 
2. เด็กหญิงพรนภัส  แก้วพรายตา ป.5 รางวัล ชมเชย
3. เด็กหญิงไอยวริญ บุญประกอบพร ป.6 รางวัล ชมเชย
 
????รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดเขียนเล่าเรื่องคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน International Math Journal Contest 2023
1. เด็กชายณภัทร  ณ นคร ป.5 
2. เด็กหญิงพิชยาภา  สุวรรณศิริ ป.5
3. เด็กหญิงธัญสุดา  ชัชวงษ์ ป.5
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวอัยรินทร์ เกลื้อคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ายกลางวันลูกเสือ-ยุวกาชาด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายลูกเสือเขาตาม่องล่าย จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี โดยมีรายชื่อนักเรียนดังต่อไปนี้ 1. เด็กหญิงไอยวริญ บุญประกอบพร ป.6/6 2. เด็กหญิงเปมิกา จิตรมณี ป.
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 
โดยมีรายชื่อนักเรียนดังต่อไปนี้
1. เด็กหญิงไอยวริญ  บุญประกอบพร ป.6/6 
2. เด็กหญิงเปมิกา  จิตรมณี ป.6/6 
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์ เจริญลาภลอย ป.6/3 
4. เด็กหญิงกชพร  หิรัญอุดม ป.6/2 
5. เด็กหญิงณฤดี  ลี้ลับ  ป.6/2 
6. เด็กชายกตัญญู  ครุฑเผือก ป.6/1 
7. เด็กชายชัยวิชญ์  พวงสุวรรณ ป.6/1 
8. เด็กหญิงชติกาญจน์  นาคแก้ว  ป.6/1 
9. เด็กชายเอกดนัย  จีบเจือ  ป.6/1
วันพุธ​ ที่​๗ กุมภาพันธ์​ ​๒๕๖๗ นายบุญมา​ พ่วงสำราญ ผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​อนุบาล​ประจวบ​คีรี​ขันธ์​ พร้อมด้วย นางณัฐวราพร หลอดแก้ว นางศศิวิมล รัตยิ่ง และนางสาวอัยรินทร์ เกลื้อคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล​ประจวบ​คีรี​ขันธ์​ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสม
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางณัฐวราพร หลอดแก้ว นางศศิวิมล รัตยิ่ง และ นางสาวอัยรินทร์ เกลื้อคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ได้มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน คิดเลขเร็ว Brain Balancing ชิงแชม
????รายชื่อนักเรียนที่ร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว Brain Balancing ชิงแชมป์ภาคใต้ครั้งที่ 14 
 
????ประถมศึกษาปีที่ 6
ด.ญ.ทอแสง อยู่สุข ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2
ด.ช.อาณัติ หลอดแก้ว ได้รับรางวัล เหรียญทอง ลำดับที่ 8
 
????ประถมศึกษาปีที่ 5
ด.ญ.กนกวรรณ แก้วสะอาด ได้รับรางวัล เหรียญทอง
 
????ประถมศึกษาปีที่ 3
ด.ญ.กนกวรรณ  แก้วสะอาด ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2
ด.ช.หนึ่งธันวา ศรีรอด ได้รับรางวัล เหรียญทอง
ด.ช.อรรฐกฤตย์ ถิ่นฐาน ได้รับรางวัล เหรียญทอง
ด.ญ. กัญยาวีห์ จินา ได้รับรางวัล เหรียญทอง
 
????ประถมศึกษาปีที่ 1
ด.ญ.ทอฝัน  แกมแก้ว ได้รับรางวัล เหรียญทอง
 
????รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการ Banlang Genius 4st 2024
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนบางสะพาน
รอบทั่วไป ประเภทที่ 2 โรงเรียนนอกเขตอำเภอบางสะพาน  (ผู้เข้าสอบทั้งหมด 146 คน)
 
????วิชาคณิตศาสตร์
เด็กชายนันทณัฏฐ์   ผดุงเกียรติวงษ์
ป.5  ชนะเลิศ อันดับ 1
เด็กหญิงอติพร   รพีพันธุ์เพียรเพ็ญ
ป.6  อันดับ 4
เด็กหญิงไอยวริญ   บุญประกอบพร
ป.6  อันดับ 5
เด็กชายยุติวิชญ์       หูทิพย์
ป.5  อันดับ 8
เด็กหญิงพรนภัส    แก้วพรายตา
ป.5  อันดับ 8
เด็กชายกตัญญู    ครุฑเผือก
ป.6  อันดับ 13
 
????วิชา วิทยาศาสตร์ 
เด็กชายนันทณัฏฐ์   ผดุงเกียรติวงษ์
ป.5 รองชนะเลิศ อันดับ 2
เด็กหญิงไอยวริญ   บุญประกอบพร
ป.6  อันดับ 9
เด็กหญิงพรนภัส    แก้วพรายตา
ป.5  อันดับ 10
 
????วิชา ภาษาไทย
เด็กหญิงไอยวริญ   บุญประกอบพร
ป.6  อันดับ 5
 
????วิชาภาษาอังกฤษ
เด็กชายนันทณัฏฐ์   ผดุงเกียรติวงษ์
ป.5  ชนะเลิศ อันดับ 1
เด็กหญิงไอยวริญ   บุญประกอบพร
ป.6  รองชนะเลิศ อันดับ 2
เด็กหญิงพรนภัส    แก้วพรายตา
ป.5  อันดับ 6
เด็กชายยุติวิชญ์       หูทิพย์
ป.5  อันดับ 8
เด็กชายณภัทร    ณ นคร    
ป.5  อันดับ 12
เด็กชายกตัญญู    ครุฑเผือก
ป.6  อันดับ 14
 
????คะแนนรวม 4 วิชา
เด็กชายนันทณัฏฐ์   ผดุงเกียรติวงษ์
ป.5  ชนะเลิศ อันดับ 1
เด็กหญิงไอยวริญ   บุญประกอบพร
ป.6  รองชนะเลิศ อันดับ 2
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายบุญมา พ่วงสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย คณะรองผู้อำนวยการฯ ได้มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ และเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ BLITZ CHILDREN'S DAY 2 SWIMMING CHAMPIONSHIP ณ สระว่ายน้ำกี
????รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
 
เด็กชายภูริพัฒน์ ภูปา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
1. ได้รับรางวัลเหรียญทอง (กรรเชียง 25 เมตร)
2. ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ท่ากบ 25 เมตร)
3. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร)
4. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร)
5. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (ท่าผีเสื้อ 25 เมตร)
6. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (ท่าผีเสื้อ 50 เมตร)
และ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 11 รุ่น 11 ปี ชาย
 
เด็กชายกฤตวัน สัญจร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
1. ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ท่ากบ 25 เมตร)
2. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร)
3. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (ท่ากรรเชียง 25 เมตร)
4. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (ท่าผีเสื้อ 25 เมตร)
5. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (ท่าผีเสื้อ 50 เมตร)
6. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (ท่าฟรสไตล์ 25 เมตร)
และ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 รุ่น 11 ปี ชาย
 
เด็กชายจารุวิทย์ รัตนปัญญา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 19 รุ่น 12 ปี ชาย
 
เด็กชายเศรษฐศาสตร์ เวียงชนก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
1. ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร)
2. ได้รับรางวัลเหรียญทอง (ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร)
3. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (ท่ากรรเชียง 25 เมตร)
4. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (ท่าผีเสื้อ 25 เมตร)
5. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (ท่ากบ 25 เมตร)
และ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 รุ่น 13 ปี ชาย