ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ก.ค. 62 29 กรกฎาคม : วันภาษาไทยแห่งชาติ
จัดกิจกรรมในโรงเรียน โดยกลุ่มสาระภาษาไทย
ปกติ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
28 ก.ค. 62 28 กรกฎาคม : เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10)
ร่วมกิจกรรมในพระราชพิธี ตามที่หน่วยงานกำหนด
ศาลากลาง/ชุดปกติขาว โรงเรียน
17 ก.ค. 62 17 กรกฎาคม : เป็นวันเข้าพรรษา
ไปแหเทียนที่วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม/ชุดขาว
16 ก.ค. 62 16 กรกฎาคม : เป็นวันอาสาฬหบูชา
ไปทำบุญที่วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม/ชุดขาว
01 ก.ค. 62 1 กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
คณะครูนำนักเรียนไปเดินสวนสนามที่ สนามกีฬาจังหวัดเวลา 08.30 น.
สนามกีฬาจังหวัด/ชุดลูกเสือ ครูฉัตรชัย เผื่อนโชติ